LATSAR


LATSAR CPNS III

21-1

Kota Depok

31 Agustus 2019 S/D 7 November 2019

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud - Depok

Lembaga Administrasi Negara

No Nama No. Registrasi
Amythia Lapadca Mirzah, S.Ds. 00032926/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Apsari Retno Wiratmi, S.I.Kom 00032927/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Arinta Rahma Hadi, S.Psi. 00032928/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Cut Raisa, S.Pd 00032929/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Damaz Aristy Sisvareza, S.S. 00032930/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Desy Sriyati Limbong, S.T 00032931/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Devi Gusnaensi Tinambunan, S.Tr.T. 00032932/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Dwi Indah Septiani, S.Si. 00032933/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Eka Rohmaniah Apriani, S.S. 00032934/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Engky Wijaya, S.A.P 00032935/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Evi Yulastri Indriana, S.I.Kom 00032936/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Fajar Ichsan Hadianto, S.Ant 00032937/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Fitkha Maylana Rahayu, S.S. 00032938/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Tn Hevi Wahyudini, SE 00032939/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
I Wayan Budi Darmawan, S.E. 00032940/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ilham Amu, S.T 00032941/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Irvan Fadhila Asir, S. Pd. 00032942/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Iwan Panji Winata, S. Pd 00032943/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Lukman Yahya, S.T. 00032944/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Martua Parasian Lumbantobing, S.S 00032945/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Meilisa Syahfitri, S.Pd 00032946/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Melki Ayub Pariakan, S.E 00032947/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Muhammad Hafizh Bestari Putra, S.T. 00032948/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Muhammad Hasymi Ghazali, S.E 00032949/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Muhammad Nasir, S.Pd 00032950/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Murni Pertiwi, S.h., sarjana hukum 00032951/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Nasib Wasito, S.E 00032952/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ni Luh Ayu Cahyani, S.Pd 00032953/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ni Wayan Karolina, S.Si 00032954/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Olga Chaesa Novianti, S.S. 00032955/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ria Sari Nauli Siregar, S.Psi 00032956/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Rinaldi Amanda Magista, S.Ds 00032957/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Rofiqoh Naimatun, S. Si. 00032958/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Swa Setyawan Adinegoro, S.S. 00032959/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Tonny Martono Putra, S.Ds 00032960/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Trisna Sari Agustin, S.Ds. 00032961/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Vety Susilowati, S.S 00032962/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Winda Lydia Sari, S. Psi 00032963/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Zuddi Ichwan Priyana, S.S. 00032964/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019

Halo Diklat