Pelatihan Dasar CPNS Gol. III BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kabupaten Banyumas Tahun 2019


LATSAR CPNS III

22-1

Kabupaten Banyumas

1 April 2019 S/D 29 Mei 2019

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lembaga Administrasi Negara

No Nama No. Registrasi
Wendi Prastomo, S.Pd 00051760/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Nur Insani, S.Pd 00051761/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Solawati, S.Pd 00051762/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Ari Masrur, S.Pd 00051763/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Mega Juwita, S.Pd 00051764/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Ruchie Mareta Sari, S.Pd 00051765/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Catur Fitri Nugraheni, S.Pd 00051766/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Merry Nofita Ningsih, S.Pd 00051767/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Indri Ayu Larasati, S.Pd 00051768/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Mei Mujiati, S.Pd.SD 00051769/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Merli Retnowati, S.Pd 00051770/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Neli Fitriyah, S.Pd.SD 00051771/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Dwi Aprilina, S.Pd 00051772/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Hesti Nurliyanti, S.Pd.SD 00051773/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Wahyu Dwi Utami, S.Pd 00051774/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Candra Septo Rinoaji, S.Pd 00051775/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Destina Puji Rahayu, S.Pd 00051776/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Beti Dwi Khalimatun, S.Pd 00051777/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Riezka Dhian Mulyani, S.Pd 00051778/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Nurul Khotimah, S.Pd 00051779/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Endah Oktiyani, S.Pd 00051780/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Muhamad Azwar Anas, S.Pd 00051781/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Shania Ulfach, S.Pd 00051782/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Iguh Erianto, S.Pd 00051783/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Muammar Husni Mubaroq, S.Pd 00051784/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Hafif Asni Riamdani, S.Pd 00051785/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Rizka Pratiwi, S.Pd 00051786/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
One Supriatin, S.Pd 00051787/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Febriana Catur Arini, S.Pd 00051788/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Elis Nurhayaningsih, S.Pd 00051789/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Karina Febrioni Waluyo, S.Pd 00051790/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Ani Safitri, S.Pd 00051791/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Etika Dwi Pangesti, S.Pd 00051792/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Dwiokti Suciarti, S.Pd 00051793/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Prahesti Yuliana Dwi Anggraeni, S.Pd 00051794/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Ratih Widyaningrum, S.Pd 00051795/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Karyati, S.Pd.SD 00051796/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Raras Arum Widasworo, S.Pd 00051797/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Sepriarini, S.Pd 00051798/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019
Kurniawan Dwi Hartanto, S.Pd.SD 00051799/LATSAR CPNS III/6400/017/LAN-PEMPROV JATENG/2019

Halo Diklat