Pelatihan Dasar CPNS Golongan III


LATSAR CPNS III

1-1

Kota Depok

27 Februari 2019 S/D 11 Mei 2019

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud - Depok

Lembaga Administrasi Negara

No Nama No. Registrasi
Adi Kurniawan Yusim, M.T. 00000691/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Aditya Kurniawan, M.T. 00000692/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ahmad Yusuf Prasetiawan, M.Pd.I. 00000693/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Anggun Angkasa Bela Persada, S.T., M.T. 00000694/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Cahyaningratri, S.E., M.Bus. 00000695/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Dhias Fajar Widya Permana, S.Si., M.Or. 00000696/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
dr. Nenden Nursyamsi Agustina, Sp.A 00000697/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
drh. Imron Rosyadi, M.Sc. 00000698/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Eko Kurniawan, M.Pd. 00000699/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ema Aprilisa, M.Pd. 00000700/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Erisandi Arditama, S.IP., M.A. 00000701/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Erlin Estiana Yuanti, S.S., M.A. 00000702/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Hasyim Asyari, M.Sc. 00000703/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ira Novita Sari, S.Pd., M.Sc. 00000704/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Lisna Meylina, S.Farm., M.Si., Apt. 00000705/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Lovinta Happy Atrinawati, S.T., M.T. 00000706/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ma`rifatin Indah Kholili, M.Pd. 00000707/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil. 00000708/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Medi Taruk, S.Kom., M.Cs. 00000709/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Mia Fitriana, S.Farm. M.Si., A.pt. 00000710/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. 00000711/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Nita Arisanti Yulanda, S.Kep.Ns., M.Kep. 00000712/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ns. Fiora Ladesvita, S.Kep., M. Kep. 00000713/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Nurul Afiah, M.Kes 00000714/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Pandhu Yuanjaya, S.Sos., MPA 00000715/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Primadina Hasanah, S.Si., M.Sc. 00000716/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Renung Reningtyas, ST., M.Eng. 00000717/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Reza Sukma Nugraha, M.Hum. 00000718/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Ribut Purwaningrum, M.Pd. 00000719/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Rosyida, S.P., M.Sc. 00000720/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Sari Melati, S.T., M.T. 00000721/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Satwika Paramasatya, S.I.P., M.A. 00000722/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Simon Pulung Nugroho, S.Kom., M.Cs. 00000723/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Siti Ridloah, S.E., M.Mgmt. 00000724/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Sukriadi, S.Pd., M.Pd. 00000725/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Surahmat, S.Pd., M.Hum. 00000726/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Syarifah Inayati, S.Pd., M.Sc. 00000727/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Tias Martika, M.Pd. 00000728/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Venti Jatsiyah, S.P., M.Si. 00000729/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019
Wahyu Ari Putranto, M.T. 00000730/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2019

Halo Diklat