Latsar Gol.III Angk. 8/2018


LATSAR CPNS III

8-1

Kota Depok

14 Mei 2018 S/D 2 November 2018

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud - Depok

Lembaga Administrasi Negara

No Nama No. Registrasi
Agustine Asbar, S.H. 00010072/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Brikjon Hasugian, S.H. 00010073/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Chusnul Khotimah, S.Si. 00010074/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Dewangga Eka Mahardian, S.T. 00010075/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Dhianti Afifah Nabila Yudhy, S.H. 00010076/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Didik Yahya Permana, S.H. 00010077/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Evin Jalnia Putra, S.H. 00010078/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Friska Amelia Pratiwi, S.Stat. 00010079/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Gandhi Bhima Parmukti, S.H. 00010080/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Herfin Ariz Wijaya, S.Kom. 00010081/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Herlinawati Tarigan, S.H 00010082/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
I Gede Cahya Pradhana, S.Si. 00010083/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Iin Nurul Khoiriyah, S.Sos. 00010084/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Ikhsan Prabowo, S.Si 00010085/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Imam Mujahid, S.Hum. 00010086/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Irma Auliah, S.Psi. 00010087/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Irwan Nurwiansyah, S.Pd. 00010088/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Khomaria Nurul Ainy, S.Si 00010089/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Marlisa Reni, S.H. 00010090/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Mas'ad, S.Si. 00010091/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Muadz Anshori, S.E. 00010092/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Muhammad Surya Sukarno, S.H. 00010093/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Novi Murniati, S.Si. 00010094/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Paulus Katan Tapun, S.H. 00010095/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Rani Puti Melinda, S.H. 00010096/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Reni Febrianty, S.H 00010097/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Ricky Saragih, S.H. 00010098/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Rivia Nugraheni, S.H. 00010099/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Septian Dwi Cahyo, S.Psi. 00010100/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Siti Amanah, M.Pd 00010101/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Suryo Atmojo, S.Psi. 00010102/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Toni Gunawan, S.Kom. 00010103/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Triyanto, S.Si. 00010104/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Wijanarko Adi Nugroho, S.Si. 00010105/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Yanuar Adi Sutrasno, S.T. 00010106/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018
Yuli Wahyuningsih, S.Si. 00010107/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUD/2018

Halo Diklat