Angkatan 261 CPNS Honorer K2 Badan Diklat Prov Jateng bekerjasama dengan LPMP Prov. Jateng Th 2015


DIKLAT PRAJABATAN III

0-1

Kota Semarang

5 Oktober 2015 S/D 10 Oktober 2015

Pusdiklat Teknis dan Fungsional Pertahanan Badiklat Kemhan - Jakarta

Instansi Belum Diisi

belum diisi
No Nama No. Registrasi
Fiati Zumrotul Faizah, S.Pd 00052964/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Ari Heryoso, S.Pd 00052955/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Lis Setyawati, S.Pd.SD 00052970/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Anik Kusumawati, S.S 00052953/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Sunyoto, S.Pd.SD 00052985/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Sri Murwati, S.Pd.SD 00052982/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Nunik Hadiyanti, S.Pd.SD 00052974/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Ninuk Sri Widayati, S.Pd.SD 00052973/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Sulis Hidayati, S.Pd.I 00052983/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Inda Rohmatika Fauna, S.Pd 00052966/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Endang Sugiarti, S.Pd 00052963/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Werdisari, S.Pd 00052989/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Khristian Hariyani, S.Pd 00052969/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Arif Budiono, S.Pd.SD 00052956/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Rudy Eko Rahardjo, SE 00052976/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Suyoko, S.Pd.SD 00052986/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Harsono, S.Pd.SD 00052965/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Masruroh Arifianti, S.Pd 00052971/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Izzatun Ni`mah, S.Pd.SD 00052968/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Agus Sulistyo, S.Pd.SD 00052951/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Sofiyatun, S.Pd.I 00052980/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Dony Satriyo, S.Pd 00052960/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Dwi Agung Susanto, S.Pd 00052961/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Aprilya Hastuti, S.Pd.SD 00052954/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Ali Mahmudi, SH 00052952/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Sulistyo Hidayat, S.Pd.SD 00052984/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Ita Ayu Rahmawati, S.Pd 00052967/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Puji Widiastuti, S.Pd.SD 00052975/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Sion Thutu Satrio Santoso, S.Kom 00052977/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Dawita Sari 00052958/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Bambang Siswanto, S.Pd.SD 00052957/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Yuche Yahya Sukaca, S.Pd 00052990/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Endah Yunitasari, S.Pd 00052962/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Tri Manto, S.Pd.SD 00052987/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Sri Haryati, S.Pd.SD 00052981/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Murni Dwi Hartatik, S.Pd 00052972/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Donny Pratomo, SE 00052959/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Tri Setiawan, S.Pd.SD 00052988/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Siti Masruroh, S.Pd.I 00052979/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015
Siti Marfuah, S.Pd.I 00052978/DIKLAT PRAJABATAN III/33/3374/LAN/2015

Halo Diklat