Angkatan 207 CPNS Honorer K2 Badan Diklat Prov Jateng bekerjasama dengan Kab Magelang Th 2015


DIKLAT PRAJABATAN II

0-1

Kota Semarang

9 Agustus 2015 S/D 15 Agustus 2015

Pusdiklat Teknis dan Fungsional Pertahanan Badiklat Kemhan - Jakarta

Lembaga Administrasi Negara

belum diisi
No Nama No. Registrasi
Agfriliana Rivantiki 00060404/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Ahmad Fauzan 00060405/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Atiqoh Jauhariyah 00060406/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Catur Sugiyono 00060407/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Christi Maya Dwiastuti 00060408/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Devi Sila Hayati 00060409/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Dian Analis 00060410/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Ferry Endrian 00060411/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Heny Kurniyati Rahayu 00060412/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Heri Nugroho Wicaksono 00060413/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Ika Sulistina 00060414/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Ika Wahyu Andriyani 00060415/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Isti Astuti 00060416/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Joko Purbangkoro 00060417/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Marita Lutfiana 00060418/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Mariyati 00060419/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Marta Ristanti 00060420/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Maryam 00060421/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Mustain Al Amin 00060422/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Nona Prihhatin 00060423/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Normasari 00060424/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Rachmad 00060425/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Ratih Sri Budiarti 00060426/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Rois Hidayat 00060427/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Setiya 00060428/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Setyo Aji Hutomo 00060429/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Sitatun 00060430/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Siti Zaidatun Nafi`Ah Dwi Prihatini Sy 00060431/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Sri Hartatik 00060432/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Sri Lestari 00060433/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Suharno 00060434/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Surahmi 00060435/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Sutopo Aris Nugroho 00060436/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Tien Yuni Arsih 00060437/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Tri Puji Yanto 00060438/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Tri Widiyastuti 00060439/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Umiyati 00060440/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Vera Fauziek 00060441/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Yeti Budi Widati 00060442/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015
Yulia Kurniasari 00060443/DIKLAT PRAJABATAN II/33/3374/LAN/2015

Halo Diklat